Om Sallén     |     Kontakta oss
sallenlogo_payoff_ny
Hem Våra affärsområden Referensprojekt Arbeta hos oss
Butik
 
 

 

J-Huset, Uppsala AKADEMISKA SJUKHUS

Kv Tabellen

Det 60 000 kvm stora J-huset är en av de viktigaste delarna av Framtidens Akademiska. J-huset blir en modern, långsiktigt hållbar byggnad för avancerad behandling, vård och forskning.

>> Läs mer om projektet här.

Vårt uppdrag: Installation av kanalisation, kraft, belysning, tele, nätverk, brandlarm, säkerhet och inomhustäckning för mobiltelefoni.

Byggherre: Landstinget Uppsala län

Beställare: Skanska

Färdigställt: 2018

 

Biomedicum, Stockholm

Kv Tabellen

Experimentell forskning samlas i Biomedicum - Syftet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.

>> Läs mer om projektet här.

Vårt uppdrag: Installation av kanalisation, kraft, belysning, tele, nätverk och brandlarm.

Byggherre: Akademiska Hus

Beställare: Skanska

Färdigställt: 2018

 

Tiundaskolan, Uppsala

Kv Tabellen

Nybyggnation skola med projektering i 3D inkl ICE-möten (samtida projektering). När skolan står klar 2018 ska den rymma 1044 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya byggnaden ska även innefatta förskola, fritidsklubb, idrottshall och tillagningskök, med en total yta på cirka 16 000 kvadratmeter.

>> Läs mer om projektet här.

Vårt uppdrag: Installation av kraft, belysning, tele och nätverk.

Byggherre: Skolfastigheter Uppsala

Beställare: ByggDialog

Färdigställt: 2018

 

Skandionkliniken, Uppsala

Kv Tabellen

Skandionkliniken är Nordens första kliniska anläggning för protonterapi.

Sallén ombesörjer installation av kraft, belysning och tele.

» Läs mer om projektet här!

Beställare: NCC

Färdigställt: 2015

 

Nya karolinska Solna (NKS), Stockholm

Akademiska sjukhuset Uppsala

Toppmodernt universitetssjukhus. Sallén ombesörjer installation av kraftförsörjning inkl montage av transformatorer, hög- och lågspänningsställverk, kontrollutrustning,

signalkablage samt högspänningskabelförband.

» Läs mer om projektet här!

Beställare: Skanska (Schneider Electric)

Beräknas färdigt: 2017

 

Veterinär och Husdjurscentrum (VHC), Uppsala

Kv Tabellen

Nybyggnad av lokaler för djursjukhus samt utbildning och forskning inom institutionerna för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Sallén ombesörjde installation av kraft, belysning och tele. Vi har även i den 53 000 kvm stora byggnaden uppfört ett passivt inomhusnät för mobiltelefoni. Inomhusnätet medger möjlighet att flera mobiloperatörer för både 2G, 3G eller 4G kan samverka i samma inomhusnät, ett s.k. ”Operatörsneutralt Multioperatörsnät”.

» Läs mer om projektet här!

Beställare: Akademiska Hus

Färdigställt: 2013

 

Psykiatrins Hus, Uppsala

Akademiska sjukhuset UppsalaNybyggnad av toppmoderna lokaler för psykiatrisk vård, utbildning och forskning vid

Uppsala Akademiska sjukhus. Projektet omfattar ca 34 000 kvm. Sallén ombesörjde installation av kraft, belysning, tele och nätverk. I den 34 000 kvm stora byggnaden har vi även uppfört ett passivt inomhusnät för mobiltelefoni. Inomhusnätet medger möjlighet att flera mobiloperatörer för både 2G, 3G eller 4G kan samverka i samma inomhusnät, ett s.k. ”Operatörsneutralt Multioperatörsnät”. Inom vissa delar av byggnaden har vi även uppfört ett separat passivt antennät för TETRA RAKEL.

Beställare: Landstingsservice - Landstinget Uppsala Län

Färdigställt: 2013

 

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Akademiska sjukhuset UppsalaSallén ombesörjer installation av nytt kraftförsörjningssystem samt reservkraft och

avbrottsfri el. Detta är ett led i att säkra Akademiska sjukhusets expansion i framtiden.

Beställare: Landstingsservice - Landstinget Uppsala Län

Färdigställt: 2012

 

Kv Tabellen, Sollentuna

Kv TabellenKriminalvården har byggt nytt häkte med tillhörande frivårdslokaler, sjukvårdsrum,

tandläkarrum och andaktsrum som en del i ett rättscentrum i Sollentuna. I häktet finns även

en mindre domstolslokal för jourhäktningar och dit allmänheten äger tillträde vid förhandling.

Sallén ombesörjde installation av kraft, belysning och ställverk.

Beställare: Skanska

Färdigställt: 2011

 

Treklangen öppen förskola, Uppsala

TreklangenRenovering av Treklangens öppna förskola vilken tillsammans med Kristallens öppna förskola utgör navet i Gottsunda Familjecenter.

Sallén ombesörjde kraft-, belysning-, nätverks- och teleinstallationer.

Beställare: Uppsala kommun

Färdigställt: 2010

 

BMC Etapp 3, Uppsala

BMC Etapp 3 UppsalaUppsala universitet beslutade om ett fortsatt förnyelsearbete på BMC. Etapp 3 omfattar ca 30 000 kvm.

Sallén ombesörjde kraft-, belysnings-, nätverks- och teleinstallationer.

Beställare: Akademiska hus

Färdigställt: 2010

 

Pedagogikum, Uppsala

PedagogikumPedagogikum är Uppsalas nya centrum för lärarutbildning, pedagogik och psykologi vid Uppsala universitet. 25.000 kvm.

Sallén ombesörjde kraft-, belysnings-, nätverks- och teleinstallationerna.

Beställare: Akademiska hus

Färdigställt: 2009

 

Kunskapsgymnasiet, Uppsala

Kunskapsgymnasiet UppsalaProjektet avsåg ombyggnad av fd Wallenberglaboratoriet till lokaler för Kunskapsgymnasiet.

Sallén ombesörjde kraft-, belysnings-, nätverks- och teleinstallationerna.

Beställare: Akademiska Hus

Färdigställt: 2008

© Sallén Elektriska AB     |     Box 916, 751 09 Uppsala     |     Besök Fyrisborgsgatan 2     |     018-16 06 00     |     info@sallen.se