Om Sallén     |     Kontakta oss
sallenlogo_payoff_ny
Hem Våra affärsområden Referensprojekt Arbeta hos oss
Butik
 
 

index_header-7.png

Gemenskap och medkänsla. Det är viktiga begrepp för oss på Sallén Elektriska.

Varje år ger vi vårt stöd till olika projekt eller hjälporganisationer som arbetar för både vuxna och barns hälsa och trygghet i samhället. Vi vill vara en arbetsgivare som bryr sig, inte bara om våra egna medarbetare utan även samhället och vår omvärld.

Som lokalt företag tycker vi även att det är viktigt att vara med och ta ansvar för vår stad. Därför har vi i vårt samhällsengagemang valt att sponsra lokalt verkande aktiviteter och organisationer. Vi vill bidra till en levande stad med många möjligheter.

Vi vill genom en aktiv och synlig sponsorsverksamhet stärka vårt varumärke, vara en positiv kraft och verka för en attraktiv kultur- och idrottsstad.

/ Sallén - Din lokala elinstallatör sedan 1950

HJÄLPORGANISATIONER & VÄLGÖRENHET

Hjälp till självhjälp för folket i Mutomo

Mutomo ligger i ett torrt område i östra Kenya och är centrum i ett distrikt med samma namn. Flertalet av de 17 000 invånarna lever under den officiella fattigdomsgränsen, 1,25 USD per dag. Flera Rotaryklubbar, företag och privatpersoner samverkar för att stödja befolkningen i Mutomo genom olika projekt. Målet är att åstadkomma en hållbar utveckling med starkt förbättrade levnadsvillkor för befolkningen och att arbetet ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med motsvarande problem.

The Sallén Primary School

Skolor är ett angeläget område för hjälp till självhjälp. Många barn i Mutomo går inte skolan då flertalet av grundskolorna har dålig standard och undermålig undervisningsmiljö. Därför har Mutomoprojektet de senaste åren hjälpt flertal skolor med reparationer och tillbyggnader av nya klassrum. En av dessa, The Sallén Primary School, har vi specifikt valt att stödja. Skolan har fått karaktären av en mönsterskola med cementgolv, putsade väggar som målats i ljusa färger, nya vattentankar, nya skolbänkar, belysning och solceller.

mutomo.jpg

Ronald McDonald Hus Uppsala

Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse med visionen att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med behandlingar eller besök på landets sjukhus. Det sker genom att erbjuda Ronald McDonald Hus, en hemlik och trygg boendemiljö som fungerar som ett ”hem hemifrån” samt genom att välkomna till glada och inspirerande lekrum på barnmottagningar.

RM.jpg

Akademiska sjukhusets barnfond

Barnfonden ser till att sjuka barn på Akademiska får leka mer. På rätt sätt. I rätt miljö. Den syftar till att främja barns vård vid Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län, genom att stimulera det friska hos det sjuka barnet, stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet samt verka för en stimulerande helhetsmiljö.

Det är viktigt att det sjuka barnet får vara ett barn som utvecklas trots sin sjukdom. Därför har fonden som sin enda uppgift att främja lek, stimulans och kultur för barn vid Akademiska sjukhuset. Fonden verkar överallt där Akademiska sjukhuset vårdar sjuka barn.

akademiska-sjukhusets-barnfond.jpg

UNHCR

UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation.

UNHCR har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl. Först och främst ska UNHCR se till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.

Logo20UNHCR20The20UN20Refugee20Agency.jpg

Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Cancerfondens målsättning är att bekämpa cancer genom att sprida kunskap, väcka opinion och samla in pengar till cancerforskning.

cf_logo_smaller2.jpg

IDROTT & KULTUR

sirius-fotboll.jpg sallen2.jpg sirius-bandy.jpg untitled.jpg sirius-innebandy.jpg

© Sallén Elektriska AB     |     Box 916, 751 09 Uppsala     |     Besök Fyrisborgsgatan 2     |     018-16 06 00     |     info@sallen.se