Om Sallén     |     Kontakta oss
sallenlogo_payoff_ny
Hem Våra affärsområden Referensprojekt Arbeta hos oss
Butik
 
 

Puff_effektplus_left.png

index_service-5.png

Nya regler för ROT-arbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för ROT-avdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändring har beslutats

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden.

Du kan alltså dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

 

ServiceVad är ett ROT-avdrag?
Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

 

Vilka slags arbeten ingår?
Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse s k inre underhåll som innehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och inte kostnader för material, utrustning och resor.

© Sallén Elektriska AB     |     Box 916, 751 09 Uppsala     |     Besök Fyrisborgsgatan 2     |     018-16 06 00     |     info@sallen.se