Om Sallén     |     Kontakta oss
sallenlogo_payoff_ny
Hem Våra affärsområden Referensprojekt Arbeta hos oss
Butik
 
 

 

Uppsala Centralstation, Resecentrum

ref_resecentrum.pngDen nya centralstationen är mittpunkten i Uppsala Resecentrum och det är byggt i direkt anslutning till det befintliga. Själva stationshuset och stationsområdet har ca 67 000 besökare varje dag. 25 000 resenärer anländer eller lämnar Uppsala Centralstation via tåg varje dag och ungefär 70 procent av dem är pendlare.

På gatuplanet i gamla stationshuset, byggt 1866, har Svenssons krogar flyttat in och på övervåningen finns kontor.

Sallén ombesörjde kraft-, belysnings-, nätverks-, tele- och ställverksinstallationer.

Beställare: Jernhusen

Färdigställt: Våren 2010

 

Flygtrafikledartornet, Arlanda

Arlanda flygledartornBygget av det nya kontrolltornet, Arlandatornet, började juli 1999 och blev klart maj 2001. Tornet är 83 meter högt (90 meter inklusive masten) men det sträcker sig också 11 meter ner under markytan. Vid klart väder är det möjligt att se Globen i Stockholm och Uppsala domkyrka från tornet. Flygledarna arbetar högst upp i tornet, i en driftcentral på 90 kvadratmeter. På våningen under finns rampkontrollen, de som fördelar flygplanen på terminaler och olika gater.

Sallén ombesörjde kraft-, tele-, belysnings- och nätverksinstallationerna.

Beställare: Luftfartsverket

Färdigställt: Maj 2001

 

© Sallén Elektriska AB     |     Box 916, 751 09 Uppsala     |     Besök Fyrisborgsgatan 2     |     018-16 06 00     |     info@sallen.se