Om Sallén     |     Kontakta oss
sallenlogo_payoff_ny
Hem Våra affärsområden Referensprojekt Arbeta hos oss
Butik
 
 

Vi på Sallén utför både små och stora elinstallationer i olika utförandeformer. Detta kan innebära allt ifrån att kunden ger oss helt givna förutsättningar för ett entreprenadprojekt till att vi tar ett funktionsansvar utifrån ett av kunden upprättat program.

Utförandeentreprenader

Mer än 60 år i branschen har gett oss ovärderliga erfarenheter vilket för er som kund innebär en trygg beställning, kvalitetsmässigt utförande och ett väl genomfört projekt enligt uppställda önskemål och krav.

Totalentreprenader

Vi vet vad som krävs för att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt genomföra en totalentreprenad. Vi har under många år samlat på oss värdefulla erfarenheter med avseende på projektering, byggteknik, energi, miljö, etc.

Partnering / Samverkansprojekt

Partnering eller samverkansprojekt är på stark uppgång som arbetssätt i branschen. Vi har stor erfarenhet från olika typer av partneringsamarbeten genom åren och vi tror att samverkansprojekt i många fall är det bästa sättet för att uppnå i tid färdigställda projekt, med hög kvalitet och till rätt pris. Genom att tillsammans med våra kunder utnyttja våra samlade erfarenheter på bästa sätt, kan vi erbjuda en entreprenadform som i slutändan leder till fler nöjda kunder.

Vill du veta mer?

Affärsområdeschef Entreprenad
Uppsala

Thomas Ericsson

Tel 018-16 06 64

E-post thomas.ericsson@sallen.se

Affärsområdeschef Entreprenad
Stockholm

Jonas Åhman

Tel 018-16 06 65

E-post jonas.ahman@sallen.se

Affärsområdeschef Entreprenad

Rolf Gustavsson

Tel 018-16 06 22

E-post rolf.gustavsson@sallen.se

© Sallén Elektriska AB     |     Box 916, 751 09 Uppsala     |     Besök Fyrisborgsgatan 2     |     018-16 06 00     |     info@sallen.se